АГКК с две обществени поръчки за техническа поддръжка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви две обществени поръчки за техническа поддръжка. Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК“ е с прогнозна стойност 250000 лв. без ДДС. Предвидените дейности включват администриране на специализирана сървърна и мрежова инфраструктура в АГКК, технически съвети, анализи, […]

Прочетете още

Contact Us