АГКК обяви обществена поръчка за надзор за проекта по усъвършенстване на електронните услуги

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ Прогнозната стойност е 83333 лв. без […]

Прочетете още

Contact Us