Теоретични и практически аспекти на определянето на влиянието на вертикалната рефракция в прецизната нивелация

Проф. д-р инж. Васил Вълчинов – УАСГ, E-mail: v_valchinov@abv.bg   Резюме: В статията се разглежда влиянието на вертикалната рефракция при прецизната нивелация, теоретични и практични аспекти за определяне на коефициента на вертикалната рефракция от измервания на температурата на въздуха на различни височини над терена в прецизни височинни мрежи. Включени са възможности за повишаване на точността […]

Прочетете още
13 градуса по Целзий е най-добрата температура за икономиката

Идеалната средна годишна температура за успешното икономическо развитие на една страна е 13 градуса по Целзий, пресметнаха американски учени, цитирани от сп. Nature. Изследователите са анализирали данните от 1960 до 2010 г. и се оказало, че ако средната годишна температура е надхвърляла 13 градуса, през горещите години икономическите показатели са били по-слаби, отколкото през по-студените. […]

Прочетете още

Contact Us