Столична община обяви обществена поръчка за типов проект на училищна спортна зала

Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община обявяви обществена поръчка с предмет: „Изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала, инвестиционни проекти за прилежащото пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към залата за изграждането ѝ на територията на 6 /шест/ училища в Столична община и упражняване на авторски надзор“. Прогнозната стойност на услугата […]

Прочетете още

Contact Us