Архитектурна конференция в Троян

Катедра „Технология на архитектурата“, УАСГ, съвместно с община Троян и Сдружение „Мещра – Традиционни знания и занаяти“, организира межународен научен семинар на тема „Възраждане на местни архитектурно-строителни технологии от района на Централен Балкан и приложението им в съвременните условия“ с участие на гост-лектори от Франция, Япония, УАСГ, БАН и ВСУ„Черноризец храбър“. Програмата на семинара включва […]

Прочетете още
Проект за ПУП в Троян

Проект за ПУП в Троян

  • юни 05, 2019

Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план в строителен кв. 313. Квартал 313 се разделя на два нови квартала – 313 и 425, променя […]

Прочетете още
Военният географски център чества 110 години

Военният географски център в Троян към Военно-географската служба днес отбелязва 110 години от създаването си. Празникът ще се отбележи с откриване на паметна плоча и запознаване с геодезическия и картографски фонд. От 12 часа ще се проведе тържествено събрание и награждаване на военнослужещи и цивилни служители в Салона на НЧ „Наука-1870 г.“. От 12:45 ч. […]

Прочетете още

Contact Us