Научно посещение в департамент “Геодезия и геоинформатика” на ТУ във Виена

По програма Еразъм+   Любка Пашова и Мила Атанасова-Златарева С настоящия репортаж споделяме личните си впечатления от реализираната преподавателска мобилност през септември 2017 г.. в Техническия университет във Виена. През 2014 г. Започна новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ 2014-2020, която гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в образованието, обучението, младежта […]

Прочетете още

Contact Us