Дават 200 млн. лв. за туристическите атракции

Министерството на регионалното развитие осигурява 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Допустими кандидати са министерството на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. 100 млн. лв. от средства се финансират чрез финансов инструмент, посредством финансови посредници, избрани от Фонда на […]

Прочетете още

Contact Us