Излезе ново ръководство за практика по опорни геодезически мрежи и ГНСС

Добре познатият на читателите на „Геомедия“ Аспарух Камбуров е автор на ново учебно помагало, предназначено за учебната програма на студентите по „Маркшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“. Ръководството за провеждане на учебна практика по опорни геодезически мрежи и глобални навигационни спътникови системи е достъпно електронно чрез интернет страницата на МГУ на адрес: https://www.mgu.bg/drugi/ebooks/v.10.OnlineVersion.pdf. […]

Прочетете още

Contact Us