Картографските грешки в новите български учебници

Т. Бандрова, П. Пенев, С. Маринова УАСГ, Катедра „Фотограметрия и картография“ tbandrova@abv.bg, ppenev@gmail.com, marinova_silvia@abv.bg Увод Целта на изследването е да се направи кратък анализ на някои от неточностите и пропуските при изработване на картите, показани в учебници и атласи, използвани в българското образование. Целта е да се посочат пътища за решаване и отстраняване на недостатъците […]

Прочетете още

Contact Us