Всички общински администрации ще издават удостоверения на гражданите, независимо от адреса на заявителя

Удостоверенията въз основа на регистъра на населението, с изключение на удостоверението за наследници, ще се издават от всички общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя. С предложените изменения в наредбата се дава възможност гражданите да заявят желанието си за издаване на удостоверение и устно, за което ще бъде подписван протокол от тях и служител […]

Прочетете още
Удостоверения по БУЛСТАТ ще се издават и по електронен път

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на Народното събрание да го приеме. Това съобщиха от информационната служба на правителството. Със законопроекта се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в регистъра, въз основа на електронно заявяване, както и за предаването му на […]

Прочетете още
Започнаха проверки по сигнали на граждани за неправомерно изискани свидетелства и удостоверения

Министър-председателят Бойко Борисов разпореди проверки на Главния инспекторат на Министерския съвет за няколко институции, които продължават да изискват свидетелство за съдимост на хартиен носител като част от необходимите документи за предоставяне на административна услуга. Това съобщиха от информационната служба на Правителството. Проверките са възложени след подадени сигнали на електронен адрес udostoverenia@government.bg, създаден в отговор на […]

Прочетете още
12 удостоверения скоро няма да се изискват на хартия

Министерският съвет прие мерки за премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на служебен обмен на данни между администрациите по отношение на 12 удостоверителни документа, за които вече съществува техническа възможност съдържащите се в тях данни да бъдат служебно извличани […]

Прочетете още

Contact Us