Създаване на числов модел на терена с използване на уеб картографски услуги за целите на проектирането на транспортни шумозащитни екрани

Добриян Бенов, Бенови Инженеринг ЕООД, www.benov.org Един от основните проблеми при акустичното проектиране на транспортни шумозащитни екрани е създаването на числен модел на урбанизираната територия, най-вече поради отсъствието на информация за надморската височина. Геодезическото заснемане, респективно проектът на транспортната артерия, обикновено обхващат само траекторията и сервитута на съоръжението, но не предоставят достатъчно данни за разположението […]

Прочетете още

Contact Us