Отчуждително действие на уличнорегулационния план

Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Била е главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община. Специализацията й е в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти, процесуално представителство по […]

Прочетете още

Contact Us