СИСТЕМИ ЗА ВИРТУАЛНА И УСИЛЕНА РЕАЛНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИТЕ НАУКИ

„Виж по-добре, за да разбереш по-добре“ инж. Деян Сосеров „Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Въведение Настоящата публикация има за цел да представи някои от основните тенденции при напоследък все по-популярните и достъпни системи за виртуална и усилена реалност (Virtual reality-VR и Augmented reality-AR) и то от гледна точка на приложенията им в геопространствените науки. Ние, […]

Прочетете още

Contact Us