Променят устройствения правилник на регионалното министерство

Правителството прие промени в устройствения правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството с оглед обезпечаване на отговорностите за управлението, координацията и контрола на дейностите по морско пространствено планиране, изработването на Морски пространствен план на Република България и неговото изпълнение и актуализиране. Дейностите са възложени на министъра на регионалното развитие и благоустройството с измененията и […]

Прочетете още
Изготвят морски пространствен план до 2021 г.

Ново звено в министерството на регионалното развитие и благоустройството поема политиката за морско пространствено планиране. Това е една от подготвените промени в Устройствения правилник на МРРБ. Проект за неговото изменение е публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации и на сайта на ведомството. Консултацията ще продължи до 5 декември 2018 г. Това съобщиха […]

Прочетете още
Обнародваха промените в устройствения правилник на АГКК

В днешния брой 39 на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. Пълният текст на промените се намира на страница 9 от държавното издание или […]

Прочетете още
Кабинетът прие промени в устройствения правилник на АГКК

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Чрез тях се обезпечава ресурсно изпълнението на функциите на агенцията по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за геодезията и картографията. Целта е да се повиши ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса. […]

Прочетете още
АГКК расте с 26 човека

АГКК расте с 26 човека

  • мар. 13, 2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството оповести, че ще повишава ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса с промени в Устройствения правилник на АГКК. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане. Той цели оптимизиране на структурата и увеличаване на числеността на агенцията. Залага се увеличение с 26 щатни бройки, като 20 от тях са за […]

Прочетете още
Нови промени в правилника на АГКК

Регионалното министерство предлага промени в устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Проектното постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на правилника подлежи на обществено обсъждане със срок за коментари 3 март 2018 г. Промените касаят щатната бройка на агенцията, която ще се увеличи с 26 души, за сметка на 20 от […]

Прочетете още
Правителството прие нов устройствен правилник на МЗХГ заради преобразуването на ведомството

Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите. Това е мотивирано с решението на Народното събрание за одобряване на нова структура на Министерския съвет, с което Министерството на земеделието и храните е преобразувано в Министерство на земеделието, храните и горите. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С правилника се създават и […]

Прочетете още
АГКК с нов проект за Устройствен правилник

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проект на нов Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В него е предвидено промяна на структурата на институцията. Това се изразява в премахване на длъжността заместник-изпълнителен директор и на Главна дирекция „Регионални служби“. В текста на проекта се предвижда създаване […]

Прочетете още

Contact Us