Нова схема в IsofMap показва териториите с пределно допустими стойности на устройствените показатели

Онлайн платформата IsofMap има нов слой в тематичната карта на Общия устройствен план. Добавена е схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри. Тя бе приета от […]

Прочетете още

Contact Us