МРРБ с идея за Единен публичен регистър по устройството на територията

Единен публичен регистър по устройството на територията ще бъде създаден на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, който е публикуван за обществено обсъждане. В регистъра ще се публикуват разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи […]

Прочетете още
Парламентът прие на първо четене промени в ЗУТ

На днешното си заседание Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията в общо пет законопроекта. Проектните промени бяха внесени от парламентарните групи на „Обединени патриоти“, ГЕРБ и Министерски съвет. Законопроектите предвиждат облекчаване на административната тежест при издаване на удостоверение за извършване на дейностите по строителен надзор; служебно представяне на […]

Прочетете още
Комисията по регионална политика ще заседава по промени в Закона за устройство на територията

На заседание днес (30.05.18 г.) парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще бъдат представени и обсъдени законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията с както следва: – законопроект № 802-01-5, внесен от Министерски съвет на 22.01.2018 г. – законопроект № 854-01-7, внесен от Искрен Веселинов и група народни […]

Прочетете още
Някои изменения в Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Обнародваха промените в застроителния закон на София

В днешния брой 31 на „Държавен вестник“ е обнародван законът за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, приет от 44-то Народно събрание на 28 март 2018 г. Текстовете се намират онлайн на адрес:   https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=124968 или на стр. 2 от държавното издание. С приетите промени за бъдещите проекти се […]

Прочетете още
Приеха на второ четене закона за устройството на София

На днешното си заседание Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Според промените в нормативния акт за сградите с разгъната застроена площ над 20 хил. кв. метра и/или височина над 50 метра ще трябва задължително да се докаже транспортно-комуникационното обезпечаване на територията. […]

Прочетете още
Комисията по регионална политика отново ще разглежда устройствения закон на София

На 22.03.2018 г. от 14:30 ч. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще продължи да заседава за промените в Закона за устройството и застрояването на Столична община. Текстът бе внесен от Александър Ненков и група народни представители, след което бе приет на първо гласуване от Народното събрание на 11.01.2018 г. В периода за […]

Прочетете още
Столична община с предложения за промени в Закона за устройството и застрояването на града

Главният архитект на София Здравко Здравков представи предложения за промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Предложенията са синтезирани в презентация, която е достъпна на адрес: https://prezi.com/view/nmWHKdDA85eHpaCwUGH4/. С тях е ще се ограничи спорадичната поява на небостъргачи над 125 м., като те ще могат да се планират само в 3 зони – […]

Прочетете още

Contact Us