Инж. Йовев оглави работна група за нормативната уредба за изграждането на малки ВЕЦ-ове

Работна група, с председател зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, ще направи преглед на приложимата нормативна уредба в различни времеви периоди, в които са изграждани руслови и деривационни ВЕЦ в речните легла. В състава й са включени представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите и на […]

Прочетете още

Contact Us