Започна строежът на магистралата Русе – Велико Търново

Изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ започна на 3 декември 2023 г. На символичната първа копка на обекта от страна на правителството ще присъстват министър-председателят академик Николай Денков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков. На събитието ще присъстват още зам.-председателят на Народното събрание Росица […]

Прочетете още
Магистралата Русе – Велико Търново е национален обект

Министерският съвет реши бъдещата автомагистрала от Русе до Велико Търново да бъде обявена за национален обект. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след правителственото заседание. Обявяването на магистралата за национален обект ще улесни процедурите за одобряване на подробния устройствен план (ПУП) на трасето, ще доведе до по-бързи процедури за отчуждаване и […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Стара Загора и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за: сграда с идентификатор 56784.531.1591.3, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив (Решение № 1042 от 12.07.2010 г. на Административния съд – Пловдив, постановено по адм. дело № 447/2010 г.); землището на гр. Горна Оряховица, […]

Прочетете още
Проектите за нов градски център на Велико Търново ще бъдат показани на изложба

Изложба ще представи всички проекти за експозиционен център и концепции за територията на старото военно училище във Велико Търново. Те бяха оценявани в рамките на международния архитектурен конкурс „Ново сърце за Стария град“, съобщиха от градската община. Експозицията ще се намира в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ от 6 август до 14 септември и ще покаже […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Силистра и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.01.2018 г. на СГКК – Силистра. с. Ситово, община Ситово, област Силистра. Кадастралната карта и […]

Прочетете още
Одобрени КККР за землища в областите Велико Търново и Видин, и имоти по жп трасето Петърч – Драгоман

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със заповеди на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Обединение (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в област Велико Търново

Одобрена е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 29.08.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. Заповедта следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 […]

Прочетете още
Приети КККР в област Велико Търново

На основание чл. 46, ал. 1 и 2  са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, и гр. Елена, община Елена. В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой 3 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Велико Търново

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Обединение, община Полски Тръмбеш. В 30-дневен срок от обнародването на съобщението в днешния брой 101 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица […]

Прочетете още
Изготвят парцеларен план за участък на автомагистрала „Русе – Велико Търново“

Изготвят парцеларен план за строителството на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ за участъка Русе – Бяла и обходен път на гр. Бяла. Изработването на проекта за плана на 76-километровата отсечка е възложено на Агенция „Пътна инфраструктура“ със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Съгласно заданието за проектиране ще се засегнат землища […]

Прочетете още

Contact Us