Приет кадастър в община Елин Пелин

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София. В 30-дневен срок от обявяването в днешния брой 89 […]

Прочетете още
Открито производство по създаване на КККР в общ. Елин Пелин

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителeн полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София. Процедурата се извършва на основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР и искане до АГКК с вх. № 09-19 от 25.01.2017 г. от кмета на община Елин […]

Прочетете още

Contact Us