Благоустрояване и вертикално планиране на дворни градини

ВЕНЕТА КОЦЕВА*, ТЕОДОР КАРАМОЧЕВ** ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ*, “АЛД КАРАМОЧЕВ И СИЕ“ ЕООД** КРАТКА ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ДВОРНИ ГРАДИНИ От гледна точка на ландшафтната архитектура [2, 3 и 4] проектите на дворните градини са градинско-паркови решения с композиция, в която има специфични градински, паркови, архитектурни естетически елементи. По правило, дворните градини са зелени площи […]

Прочетете още
Осем правила за вертикалното планиране*

Гл. ас. д-р арх. Теодор Карамочев, доц. д-р инж. Венета Коцева Лесотехнически университет 1.Увод Ландшафтните архитекти и архитектите трябва да имат познания по вертикално планиране на терените, върху които лягат над 95% от обектите, включително и придобилите широко приложения през последните десетилетия покривни градини. Изключение са само обектите на вертикалното озеленяване. В допълнение, вертикалното планиране […]

Прочетете още
ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ИТАЛИАНСКИ И СИЦИЛИАНСКИ СТЪЛБИ В ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

Гл.ас. д-р арх.Теодор Карамочев, доц. д-р инж. Венета Коцева, ЛТУ Въведение При производствени и обществени сгради и в открити паркови пространства денивелациите или етажните височини се преодоляват или с рампи, или със стълби. Доколкото и стълбите, и рампите са наклонени подови конструкции. Разликата при тях е само в начина на преодоляване на денивелацията, наричана „подем”. […]

Прочетете още

Contact Us