Проектонаредба предвижда oтписването на вещи лица, бавещи дела

Министерство на правосъдието предлага въвеждане на конкретен критерий за бързина на експертизите, по който вещите лица ще могат да бъдат заличавани от списъците, ако затрудняват процеса. Мярката ще се въведе, за да подобри бързината на процеса и качеството на изготвяните експертизи. Това ще бъде част от основните промени, заложени в проекта на наредба за изменение […]

Прочетете още

Contact Us