Скоростна връзка Кулата-Видин до 2029 г. при условие

Ако намерим начин да изнесем трафика извън Кресненското дефиле и започнем проекта за изграждане на последния участък от автомагистрала „Струма“, към 2029 г. бихме могли да имаме скоростна връзка между ГКПП „Кулата“ и Видин. Това каза пред депутатите от парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей […]

Прочетете още
Приключват отчуждителните процедури по трасето на Е-79

Напредъка по проект „Модернизация на път I – 1 /E-79/ Видин – Ботевград“ бе обсъден на работна среща по инициатива на областната администрация. В нея са участвали представители на общините Видин, Грамада, Димово, Макреш и Ружинци, на Служба по геодезия, картография и кадастър – Видин, директорите на Областно пътно управление-Видин и Областна дирекция „Земеделие“ и […]

Прочетете още
Посочиха Видин и Плевен като градовете за растеж през следващия период до 2027 г.

Видин и Плевен са предложени да бъдат общините, двигатели и основни центрове на растеж в Северозападния район  в програмния период 2021-2027 г.  Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която участва в регионално заседание на Националното сдружение на общините в Република България, което се проведе в  гр. Вършец за представители на местната власт […]

Прочетете още
АГКК обяви конкурс за младши експерт във Видин

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК – Видин. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование с минимална образователна степен „професионален бакалавър“. Пълните условия за кандидатстване, както […]

Прочетете още
Одобрени КККР за землища в областите Велико Търново и Видин, и имоти по жп трасето Петърч – Драгоман

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със заповеди на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Обединение (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър […]

Прочетете още
Одобрени КККР за две землища в област Видин

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: гр. Грамада, община Грамада, област Видин. с. Чупрене, община Чупрене, област Видин. Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи от 18.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър […]

Прочетете още
Инж. Йовев ще посети Монтана и Видин

Днес (4 декември) заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев ще провери ремонта на път ІІІ-102 Превала – Бели мел – Монтана, в област Монтана. На инспекцията ще присъстват и председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов, и областният управител на Монтана Росен Белчев. Заместник-министър Йовев ще посети две училища във Видин: СУ […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Видин

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Антимово, с. Кутово и с. Покрайна, община Видин. В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой 95 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по КККР пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Прочетете още

Contact Us