НИГГГ при БАН обявява позиция за докторант

Департамент Геодезия при НИГГГ-БАН обявява докторантурана тема: Изследване на геодинамични /свлачищни/ процеси чрез  съвместно използване на данни от InSAR и  GNSS. Департаментът Геодезия има акредитация по научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“. Департаментът разполага с квалифицирани специалисти и може да осигури на докторанта нужната материална база и  условия за научна работа. В рамките на […]

Прочетете още
Проф. Славейко Господинов: Геодезистите са тези, които изучават, осмислят и моделират пространството

Проф. Славейко Господинов е добре познат в геодезическите среди. Той е дългогодишен декан на Геодезическия факултет, а в момента е зам.-ректор по учебни дейности, качество и акредитация в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Говорим с него за 80-ата годишнина на УАСГ, за геодезията и за бъдещето. Геомедия: Как ще отбележите годишнината на едно […]

Прочетете още
Втори ден на XXXII Международен симпозиум за геодезия (Гледайте онлайн!)

Днес е вторият ден от програмата на XXXII Международен симпозиум за „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“. Може да гледате онлайн конференция в Зуум.

Прочетете още
Точно след седмица започва юбилейната конференция „75 години УАСГ“

Тази година Университетът по архитектура, строителство и геодезия отбелязва 75 години от основаването си. Като част от събитията за празника на 1 ноември започва Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“. Тя ще продължи до 3 ноември. Пълната програма се намира на сайта на събитието на адрес: https://conference2017.uacg.bg/?page_id=18. Тържествено откриване на конференцията в Геодезическия факултет […]

Прочетете още
Конкурс за главен асистент към катедра „Висша геодезия“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ към катедра „Висша геодезия“, със срок 2 месеца от обнародването в днешния брой 35 на „Държавен вестник“. За информация и подаване на документи – тел.: 02/963-52-45, в. 449, и […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация на инж. Таня Веселинова Славова

На 17.02.2016г. (сряда) от 17:15 ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Таня Веселинова Славова. Темата на научната работа е „Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи“. Подробности на сайта на УАСГ.

Прочетете още
Конкурс за главни асистенти в УАСГ

Обявен е конкурс за двама главни асистенти по научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ към катедра „Висша геодезия“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Срокът за кандидатстване е 2 месеца от обнародването в брой 31 от 28.04.2015 г. на „Държавен вестник“. Документите се намират в университета. Дадени са и телефони за контакт – […]

Прочетете още
Лъжем Брюксел с измислени иновации

Лъжем Брюксел с предлагане на нереални иновации, които са финансирани от Оперативна програма "Конкурентоспособност". Тя раздаде над 176 млн. лв. на 223 фирми по схемата за внедряване на иновации в предприятията. Средствата са разпределени в края на март, а самото финансирането варира от 170 хил. лв. до над 2 млн. лв. за проект. Проблемът идва […]

Прочетете още

Contact Us