Някои особености на визата за проектиране като индивидуален административен акт по Закона за устройство на територията

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Визите, издавани от районните администрации на столицата, ще са достъпни в онлайн регистър

Във връзка с подобряване на административното обслужване, считано от 15.08.2017 г. всички районни администрации на Столична община ще бъдат задължени да изпращат издадените визи след посочената дата. Те ще бъдат публикувани в регистър на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“. Справка за издадените визи от районните администрации, след 15.08.2017 г. може да се направи […]

Прочетете още

Contact Us