Отстранена явна фактическа грешка в гр. Вълчи дол

В днешния брой 96 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-8 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в гр. Вълчи дол, ЕКАТТЕ 12574, община Вълчи дол. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка за четири села в община Вълчи дол

В днешния брой 73 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди № № КД-14-1, KД-14-2, KД-14-3, KД-14-4 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Есеница, с. Искър, с. Добротич и с. Войводино, община Вълчи дол. Поправките са извършени на […]

Прочетете още
АГКК обяви поръчка за кадастър в общините Суворово и Вълчи дол

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата общинския център гр. Суворово и на други населени места в общини Суворово и Вълчи дол. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност е 557000 лв. без ДДС. Крайният срок […]

Прочетете още
АГКК обяви поръчка за кадастър в община Вълчи дол

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общинския център гр. Вълчи дол и на други населени места в община Вълчи дол. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност е 509300 лв. без ДДС. Крайният срок […]

Прочетете още

Contact Us