УАСГ с нова специалност

УАСГ с нова специалност

  • апр. 13, 2017

Университетът по архитектура, строителство и геодезия въвежда обучение по нова специалност от учебната 2017/18 г. – Водно строителство. В нея ще се обучават студенти в образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Обучението ще бъде с продължителност 4 години (8 семестъра) заедно с разработването и защита на дипломна работа. След успешно дипломиране студентите ще придобият професионална квалификация „Строителен инженер […]

Прочетете още

Contact Us