Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване на водопада Дяволското пръскало в Стара планина. Измерванията, извършени в присъствието на експерти от Централен Балкан, бяха направени от доц. Борислав Александров и инж. Радослав Николов от УАСГ, и […]

Прочетете още
Експериментален анализ и сравнение на изчислени височини на обекти от измервания с тотална станция и лазерен далекомер SW-600A

Автори: доц. Борислав Александров, инж. Радослав Николов, УАСГ Публикацията е свързана с разработването на научно-изследователски проект към ЦНИП при УАСГ с тема: „Създаване на геоинформационна система за водопадите на България“ – 2024 година, с научен ръководител доц. д-р инж. Борислав Александров. Разгледана е възможността за приложение на специализиран лазерен далекомер при определяне височините на обекти […]

Прочетете още

Contact Us