Една възможна санкция срещу Русия – изключването от SWIFT. Какво е?

Една от възможните и най-сурови санкции срещу Русия, все още неналожена обаче, би била изключването й от системата SWIFT. Това е системата за банкови международни разплащания SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Какво е SWIFT? SWIFT (Обществото за световна междубанкова финансова телекомуникация) е основната защитена система за съобщения, която банките използват за извършване на […]

Прочетете още

Contact Us