Законопроект предвижда изявени специалисти от практиката да провеждат лекции в университетите

С промени в Закона за висшето образование се предвижда възможност изявени специалисти от практиката да провеждат лекции, като част от общия хорариум във висшите учебни заведения. Специалистите ще се канят след решение на съответния факултетен съвет. Лекциите ще може да са до 10% от общия хорариум за степен „бакалавър” и до 20% от учебните часове […]

Прочетете още

Contact Us