От днес влизат в сила промени при въвеждането в експлоатация на строежи

В днешния брой 87 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в наредбата за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Промените касаят обектите четвърта и пета категория като изкане за регистриране и издаване на удостоверенията за въвеждане в експлоатация ще […]

Прочетете още
Строежите четвърта и пета категория да получават удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж

Удостоверението за въвеждане в експлоатация за строежи от четвърта и пета категория или отказ за такова, чрез мотивиран писмен отказ, да се издава от органа, който е издал разрешението за строеж. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република […]

Прочетете още

Contact Us