Висшето военноморско училище във Варна търси професор за „Навигационен“ факултет

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност професор за цивилен служител в катедра „Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Водни пътища, съобщения и хидрография“, учебни дисциплини „Геодезия, картография и лоция“, „Лоция на река Дунав“, „Хидрография […]

Прочетете още
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с нови тренажори за виртуална среда

Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна вече е с нова лаборатория, оборудвана от холандската компания VSTEP. Новите тренажори работят в мрежа, а на екраните се създава 360-градусова виртуална среда, която възпроизвежда реална такава. Тренажорите подготвят курсантите и за действия при инциденти с пожари на кораба или разлив на нефтени продукти.

Прочетете още
Международна конференция за бъдещето на поземлената администрация

В София се състоя двудневната среща, посветена на опита в управлението на данни за подобряване на поземлената администрация в държавите-членки на Икономическата комисия на Европа към ООН. Форумът бе организиран от Икономическата комисия на Европа към ООН в сътрудничество с Агенцията по геодезия, картография и кадастър. На срещата взеха участие повече от 150 учени и геодезисти […]

Прочетете още

Contact Us