АГКК със заповеди за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-116 от 04.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Челопеч, община Челопеч, област София; Заповед № РД-18-266 от 09.09.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на […]

Прочетете още
АГКК започва производство за отстраняване на ЯФГ

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Крушевец, община Созопол; с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен […]

Прочетете още
Заповеди на шефа на АГКК за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-61 от 23.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Плешивец, община Ружинци, област Видин; Заповед № КД-14-62 от 23.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на […]

Прочетете още
Заповеди за отстраняване на явна фактическа грешка

В ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-42 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана; Заповед № КД-14-43 от 19.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. […]

Прочетете още
Заповеди за поправка на ЯФГ

В ДВ, бр. 46 от 19.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-29 от 15.04.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Кръшно, с. Миладиновци и с. Дралфа, община Търговище, област Търговище; Заповед № КД-14-30 от 15.04.2020 г. […]

Прочетете още
Заповеди за ЯФГ и КККР за неурбанизирани територии

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Божурово, с. Бяла река, гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево, с. Крайгорци, с. Кьолмен, […]

Прочетете още
Отстраняване на ЯФГ

Отстраняване на ЯФГ

  • ян. 29, 2020

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:             АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: –          с. Беляковец, с. Никюп и с. Присово, общ. Велико Търново, с. Крушето, […]

Прочетете още
Коя административна процедура следва да се прилага за отстраняване на грешно нанесени граници на имоти в КК карта при погрешно определена граница на урбанизираната територия?

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Процедура за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: с. Горник, с. Девенци, гр. Койнаре, с. Лепица и с. Рупци, община Червен бряг, […]

Прочетете още
Заповеди на изпълнителния директор на АГКК за ЯФГ и КККР

В ДВ, бр. 95 от 03.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-38 от 12.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана; Заповед № КД-14-41 от 19.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. […]

Прочетете още

Contact Us