Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в областите Сливен и Ямбол

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Кипилово, с. Малко село, с. […]

Прочетете още
Профилактика на електроразпределително предприятие спира тока на СГКК – Ямбол

Днес (12.10.2017 г.) от 14:00 до 17:00 ч. поради планирана профилактика, ЕВН ще спре електрозахранването на сградата, в която се намира СГКК – Ямбол. Това съобщава Агенцията по геодезия, картография и кадастър в публикация на интернет страницата си.

Прочетете още

Contact Us