Обезщетение при явна фактическа грешка

  Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка за с. Бохот

В брой 36 от 3 май 2019 г. на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед № РД-14-15 от 05.04.2019 г. за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР на землището на с. Бохот, ЕКАТТЕ 05921, община Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-153 от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка за гр. Ботевград

В брой 33 от 19 април 2019 г. на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед № РД-14-14 от 02.04.2019 г. за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР на землището на гр. Ботевград, EKATTE 05815, община Ботевград, одобрена със Заповед № РД-18-49 от 14.10.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка в землищата на четири села в Софийска област

В днешния брой 30 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди: № РД-14-8 от 14.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Братушково ЕКАТТЕ 06175, община Сливница, област София. С КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър № РД-14-9 […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка във Враниловци, Габрово, Драгановци, Поповци и Яворец

В днешния брой 28 на „Държавен вестник“ е обнародвана заповед № КД-14-7 на изпълнителния директор на АГКК инж. Виолета Коритарова за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри на: I. С. Враниловци, ЕКАТТЕ 12168, община Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-814 от 22.03.2018 г. II. Гр. Габрово, ЕКАТТЕ 14218, община Габрово, […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка за селата Ясен и Беглеж

В днешния брой 26 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди: КД-14-5 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Ясен, ЕКАТТЕ 87597, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка в КККР на с. Търнене

В днешния брой 22 на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед КД-14-4 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Търнене, ЕКАТТЕ 73674, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка в област Плевен

В днешния брой 21 на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед КД-14-3 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Брестовец, EKATTE 06495, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и […]

Прочетете още
Как самооценката на геодезистите се превръща в „явна фактическа грешка”

Пореден епизод в сагата със занижените цени Дора Иванова Всяка нова година носи доза оптимизъм, дори и за геодезическата гилдия. Хората взимат оптимистични новогодишни решения, които за съжаление рядко се спазват. Историята по-долу е с предизвестен край. Дано все пак има поука. Коя ли ще е годината, в която геодезистите ще решат да не обезценяват […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка в Софийска област

В днешния брой 11 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди: № КД-14-1 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Извор, ЕКАТТЕ 32411, община Сливница. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра […]

Прочетете още

Contact Us