Отстранена явна фактическа грешка в селата Пелишат и Гривица

В днешния брой 102 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди: КД-14-10 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Пелишат, ЕКАТТЕ 55765, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка в с. Мечка

В днешния брой 99 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-9 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Мечка, ЕКАТТЕ 47963, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка в с. Чернево

В днешния брой 97 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-7 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Чернево, ЕКАТТЕ 80861, община Суворово. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка в гр. Вълчи дол

В днешния брой 96 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-8 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в гр. Вълчи дол, ЕКАТТЕ 12574, община Вълчи дол. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка в с. Просечен

В днешния брой 95 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-6 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Просечен, ЕКАТТЕ 58654, община Суворово. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка за с. Михалич

В днешния брой 81 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-5 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Михалич, община Вълчи дол. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка за четири села в община Вълчи дол

В днешния брой 73 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди № № КД-14-1, KД-14-2, KД-14-3, KД-14-4 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Есеница, с. Искър, с. Добротич и с. Войводино, община Вълчи дол. Поправките са извършени на […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка в община Раднево

В днешния брой 69 на „Държавен вестник“(ДВ) е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проект за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в Община Раднево. Поправката е извършена на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово. Процедурата е разделена в […]

Прочетете още
AГКК прекрати поръчката за отстраняване на явна фактическа грешка

На 30.06.2017 г. АГКК обяви обществена поръчка „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска”. Две седмици след обявяването на поръчката, от АГКК направиха промени в обявлението. Желаещите да участват трябваше да подадат оферти до 8 август 2017 г., а оценителната комисия трябваше да […]

Прочетете още

Contact Us