Местят колония лалугери от дъното на язовир „Луда Яна“

Копаят нови 60 дупки за животните в зона от Натура 2000 До края на юли учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН ще преместят колония лалугери, за да не бъде засегната от строежа на изграждания от МРРБ язовир „Луда Яна“ край Панагюрище. Животните, категоризирани като „уязвими“ в Закона за защита на биологичното […]

Прочетете още

Contact Us