Нова наредба ще урежда придобиването на юридическа правоспособност

В днешния брой 13 на „Държавен вестник“ е обнародвана наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност. С нея се урежда необходимия стаж за придобиване на юридическа правоспособност, като той ще бъде 2 месеца общ и 4 месеца професионален. Според новата наредба кандидат-юристите ще могат да полагат изпит два пъти […]

Прочетете още

Contact Us