Общините сами да решават за паметниците на културата

Приетите на първо четене промени в Закона за културното наследство предвиждат общините сами да могат да вземат решения за реконструкция на паметниците на културата от местно значение. В кметствата ще се създадат специализирани комисии, които да извършват тази дейност. До момента всички становища се изготвят от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). В мотивите […]

Прочетете още

Contact Us