Индексират договорите за строителство на всеки три месеца

Размерът на индексацията на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство да се определя за всяко календарно тримесечие по формула. За нуждите на индексацията ще се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени. Това предвижда проект на постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение на […]

Прочетете още
Обнародваха промените в Закона за обществените поръчки в извънреден брой на „Държавен вестник“

В днешния извънреден брой 86 на „Държавен вестник“ е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Текстовете бяха гласувани от Народното събрание на 4 октомври 2018 г. Според предишните разпоредби на 18 октомври 2018 г. трябваше да заработи електронната платформа за обществени поръчки. Вместо това с обнародването на ЗОП на същата […]

Прочетете още
Опит за промяна на методиката за оценка при търговете

Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) полага усилия за промяна на методиката за оценка на офертите при обществените поръчки. Тя изготви нова методика за оценка на обществените поръчки. Тя може да бъде видяна в подробности тук https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6796-agf-predlozhi-nova-metodika-za-otsenka-na-geodezicheskata-rabota-pri-targovete. Целта й е реабилитиране на работата на геодезистите. В отговор, АГФ получи подробно становище от МРРБ, което засега не […]

Прочетете още
Идват нови промени в ЗОП, дни след последните обнародвани

В портала за обществени консултации за обсъждане са публикувани предложения за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Срокът за коментари и становища е 14 юли 2018 г. Те могат да се направят на сайта на портала за обществени консултации или на електронни пощи: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg. Предложените промени касаят поетапното въвеждане на елетронните обществени […]

Прочетете още
Внесоха изцяло нов проект на Закона за обществените поръчки

След години прекрояване на стария Закон за обществените поръчки, сега Министерски съвет внесе изцяло нов текст на нормативния акт. В него са предвидени нови прагове за договаряне за услуги, строителство, доставки и др. Съкратени са сроковете за подаване на оферти и възлагане на поръчки. Ще се създаде възможност за провеждане на изцяло електронни търгове. Сред […]

Прочетете още

Contact Us