Обнародваха промени в нормативни актове, касаещи промяна на предназначението на земеделски земи

В днешния брой 93 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в три нормативни акта, касаещи промяната на предназначенито на земеделските земи. Това са Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Законаза собствеността и ползването на земеделските земи и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното […]

Прочетете още

Contact Us