Министерството на туризма ще променя закона за устройство на Черноморието

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проект на Закон изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК). В хода на общественото обсъждане ще се приемат мнения и становища, които ще бъдат отразени в законопроекта. Предложения може да се изпращат до 29 септември 2017 г. на електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg. Текстът […]

Прочетете още

Contact Us