Махат „Кремиковци“ от картата

Новият градоустройствен план на София предвижда блокове и бизнес сгради на мястото на комбината "Кремиковци". Сега "Кремиковци" заема 22 000 дка земя, а идеята да се строи сити на мястото му е от лятото на 2007 г. Ако проектът за ОУП бъде одобрен, мястото на комбината ще смени статута си от промишлена на смесена многофункционална […]

Прочетете още

Contact Us