Парламентът прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията, с които се удължава с две години срокът за строене в неурегулирани територии. „3а“ предложението гласуваха 110 народни представители, а 30 се въздържаха. Ако бъдат приети промените и на второ четене, срокът ще се удължи от 1 януари 2019 г. до 1 януари […]

Прочетете още
Планът по чл. 16 от Закона за устройство на територията и новата норма на чл.134а

Михаела Белчева, Емилия Ангелова Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, […]

Прочетете още

Contact Us