По какви критерии следва да се прецени дали обект, заснет като самостоятелен в кадастралната карта, съставлява обща част в сграда в режим на етажна собственост?

Адв. Михаела Белчева е работила като юрисконсулт в Столична община – район „Триадица” и като главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър. От 2003 г. е член на Софийска адвокатска колегия, като специализацията ѝ е в областта на кадастъра и устройството на територията. Адв. Белчева осъществява процесуално представителство основно по административни дела по […]

Прочетете още
Вещно-правен режим на местата за паркиране в сгради и в поземлени имоти

Автор: Михаела Белчева   Адв. Михаела Белчева е работила като юрисконсулт в Столична община – район „Триадица” и като главен юрисконсулт в Агенция по геодезия,    картография и кадастър. От 2003 г. е член на Софийска адвокатска колегия, като специализацията ѝ е в областта на кадастъра и устройството на територията. Адв. Белчева осъществява процесуално представителство основно […]

Прочетете още
Грешка след променена обща регулационна граница

Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране […]

Прочетете още
ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО Ѝ

Емилия Ангелова е с опит в областта на кадастъра и устройството на територията като юрисконсулт в Столична община, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол. От 2015 г. е член на Софийска адвокатска колегия. Адв.Емилия Ангелова извършва консултации и осъществява процесуално представителство предимно по административни дела по ЗКИР и ЗУТ […]

Прочетете още
Планът по чл. 16 от Закона за устройство на територията и новата норма на чл.134а

Михаела Белчева, Емилия Ангелова Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, […]

Прочетете още
Законосъобразен ли е отказ за издаване на скица от кадастралната карта

Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране […]

Прочетете още
Някои аспекти на прилагането на подробните устройствени планове и наличието на грешка в кадастралната карта

Адв. Михаела Белчева е работила като юрисконсулт в Столична община– район „Триадица“ и като главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър. От 2003г. е член на Софийска адвокатска колегия, като специализацията е в областта на кадастъра и устройството на територията. Адв. Белчева осъществява процесуално представителство основно по административни дела по ЗКИР и ЗУТ […]

Прочетете още
По някои въпроси за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на основание давностно владение

Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране […]

Прочетете още
Чл. 16 от ЗУТ и границите на имота в кадастъра

Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране […]

Прочетете още
Следва ли при отстраняване на непълнота или грешка в кадастралната карта да се съставя акт за непълнота или грешка

Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране […]

Прочетете още

Contact Us