Комисията по регионална политика ще разгледа законопроекта за ЗКИР преди второ гласуване

На заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. от 14:45 ч., комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към парламента ще разгледа законопроекта за промяна на Закона за кадастъра и имотния регистър. Той бе внесен от Министерския съвет на 1 март 2019 г. и бе гласуван на първо четене в зала на 21 […]

Прочетете още
Крачка напред за промените в ЗКИР

На днешното си редовно заседание Министерския съвет одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване и качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, и намаляване на документооборота на хартиен носител между различните администрации. Това съобщиха от пресслужбата на министерството на регионалното развитие и благоустройството. Промените предвиждат правоспособните лица […]

Прочетете още
Обнародваха промените в Закона за обществените поръчки в извънреден брой на „Държавен вестник“

В днешния извънреден брой 86 на „Държавен вестник“ е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Текстовете бяха гласувани от Народното събрание на 4 октомври 2018 г. Според предишните разпоредби на 18 октомври 2018 г. трябваше да заработи електронната платформа за обществени поръчки. Вместо това с обнародването на ЗОП на същата […]

Прочетете още
Законопроект предвижда изявени специалисти от практиката да провеждат лекции в университетите

С промени в Закона за висшето образование се предвижда възможност изявени специалисти от практиката да провеждат лекции, като част от общия хорариум във висшите учебни заведения. Специалистите ще се канят след решение на съответния факултетен съвет. Лекциите ще може да са до 10% от общия хорариум за степен „бакалавър” и до 20% от учебните часове […]

Прочетете още
Стенограма от обсъждането на промените в устройствения закон на София

На 23 ноември комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление бе домакин на обществена дискусия за законопроекта за изменение на Закона за устройството и застрояването на Столична община. Стенограмата от заседанието вече е онлайн на уебсайта на Народното събрание: https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2580/steno/ID/4834. Законопроектът бе представен от главният архитект на София Здравко Здравков и коментиран от заместник-министърът […]

Прочетете още
Обществена дискусия за законопроекта за устройство на столицата

На 23 ноември (четвъртък) 2017 г., от 15.00 ч., в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе обществена дискусия за обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Домакин ще бъде комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроектът бе внесен от Александър Ненков и […]

Прочетете още
Общините сами да решават за паметниците на културата

Приетите на първо четене промени в Закона за културното наследство предвиждат общините сами да могат да вземат решения за реконструкция на паметниците на културата от местно значение. В кметствата ще се създадат специализирани комисии, които да извършват тази дейност. До момента всички становища се изготвят от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). В мотивите […]

Прочетете още

Contact Us