Заповеди на шефа на АГКК за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-61 от 23.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Плешивец, община Ружинци, област Видин; Заповед № КД-14-62 от 23.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на […]

Прочетете още
Заповеди на шефа на АГКК за отстраняване на ЯФГ и изменение на КК

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти вс. Прилеп, с. Подвис и с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас.Проектите за изменение се намират в […]

Прочетете още
Обнародвани заповеди на шефа на АГКК

В ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-176 от 16.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 04426.503.166, с. Близнаци, землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна. Заповедта влиза в сила в деня на обнародването и в „Държавен вестник“. Освен това в […]

Прочетете още
Отстраняване на ЯФГ

Отстраняване на ЯФГ

  • ян. 29, 2020

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:             АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: –          с. Беляковец, с. Никюп и с. Присово, общ. Велико Търново, с. Крушето, […]

Прочетете още
Одобряване на КККР

Одобряване на КККР

  • ян. 29, 2020

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-867 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив; Заповед № РД-18-868 от 13.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в […]

Прочетете още
Заповеди за одобрени КККР

Заповеди за одобрени КККР

  • дек. 17, 2019

В ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-813 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив; Заповед № РД-18-814 от 25.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в […]

Прочетете още
Одобряване на КККР за урбанизираната територия

В ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-35 от 31.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Каменар, община Варна, област Варна; Заповед № РД-18-771 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на […]

Прочетете още
Заповеди от шефа на АГКК за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-702 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново; Заповед № РД-18-703 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Ресен, […]

Прочетете още
Производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път и одобрени КККР

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път III-807 (Върбица – Скобелево) от км 0+000 до км 11+800. Изменението засяга поземлени имоти в с. Върбица и с. Скобелево, […]

Прочетете още
Обнародвани заповеди за КККР

В ДВ, бр. 54 от 09.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-416 от 14.06.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1504.2353, 68134.1504.2577 и 68134.1504.2585, район „Искър“, Столична община, област София (столица); Заповед № РД-18-418 от 19.06.2019 г. – за одобряване на КККР […]

Прочетете още

Contact Us