Открито производство за създаване на кадастър

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за имоти собственост на НКЖИ по трасето на участък от железопътна линия София – Перник – Радомир, който попада в землищата на селата Драгичево и Николаево. До 25.02.2016 г. собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на […]

Прочетете още

Contact Us