Нови заповеди на шефа на АГКК

В ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-214 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Листец, община Руен, област Бургас; Заповед № РД-18-215 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в […]

Прочетете още
Заповеди на шефа на АГКК за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-209 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подгорец, община Руен, област Бургас; Заповед № РД-18-210 от 10.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в […]

Прочетете още
Заповеди за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-199 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик; Заповед № РД-18-200 от 29.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в […]

Прочетете още
Заповеди на шефа на АГКК за отстраняването на ЯФГ

В ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-38 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Извор, община Димово, област Видин; Заповед № КД-14-39 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на […]

Прочетете още
Заповеди на шефа на АГКК за отстраняване на ЯФГ и изменение на КК

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти вс. Прилеп, с. Подвис и с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас.Проектите за изменение се намират в […]

Прочетете още
Заповеди за поправка на ЯФГ

В ДВ, бр. 46 от 19.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-29 от 15.04.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Кръшно, с. Миладиновци и с. Дралфа, община Търговище, област Търговище; Заповед № КД-14-30 от 15.04.2020 г. […]

Прочетете още
Заповеди на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-22 от 31.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Осмар и с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен; Заповед № РД-18-179 от 01.04.2020 г. – за […]

Прочетете още
Заповеди на директора на АГКК за КККР

В ДВ, бр. 19 от 06.03.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Зайчино ореше, с. Избул, с. Мировци, с. Памукчии, с. Писарeво, с. […]

Прочетете още

Contact Us