Публична защита – картографски методи в навигацията

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на ас. инж. Николай Симеонов Найденов ще се състои на 12 ноември от 17,15 ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ. Темата е „Картографски методи в навигацията”. Научен консултант е проф. инж. Станислав Василев д.т.н. , рецензенти проф. Иван Чолеев д.г.н. и проф. д-р […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация

На 16.07.2015 г. от 17:15 ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ ще се проведе защита на докторска дисертация на инж. Мила Николаева Коева. Темата на дисертационния труд е: „3D моделиране в архитектурната фотограметрия“.

Прочетете още
Публична защита на дисертация

Публичната защита на дисертационния труд на инж. Златина Господинова Райкова към катедра „Висша геодезия“ ще се проведе на 26.05.2015г. от 17:15 ч. в зала 316 на Ректората на УАСГ. Темата на докторската дисертация е „Кинематични приложения на Глобалните навигационни спътникови системи и обработка на DGPS/DGNSS измервания с филтър на Калман“.

Прочетете още
Район „Лозенец” търси главен експерт „Кадастър и регулация”

Софийска община, район „Лозенец“ обявява конкурс за „главен експерт“ в отдел „Кадастър, регулация и устройство на територията“.   Изискванията към кандидатите за работната позиция са висше образование – магистър, в професионална област- „Геодезия” или „Геодезия и маркшайдерство”, както и професионален опит не по-малко от 2 години.    Те трябва да познават отлично нормативната уредба (актуална […]

Прочетете още
Икономиката ни цъфти

През първото тримесечие на 2014 г. българската икономика продължава да се възстановява, макар с бавни темпове. От януари до март Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се увеличава с 1,1% спрямо миналата година. Такива са данните от Националния статистически институт. Наблюдава се съживяване на потребителското доверие и на инвестиционната активност. За първите три месеца от […]

Прочетете още
Музиката оправя вкуса

Музиката, която слушате, докато се храните, има особено влияние върху вкусовите ви рецептори. Учените от Университета в Арканзас пускали класическа музика, джаз, хип-хоп или рок, докато доброволци се хранили. Участниците в изследването споделили, че изпитват по-голямо удоволствие от храната, когато слушат джаз. Храната им не била толкова вкусна, когато слушали хип-хоп. При рока и класическата […]

Прочетете още

Contact Us