Зимни дипломни защити на специалност „Геодезия“ в УАСГ

От 23.01.2017 г. до 25.01.2017 г. от 09.00 ч. в зала 520 ще се проведат защити на дипломни работи на дипломанти от специалност „Геодезия“. 11 дипломанти ще защитават разработки към катедра „Фотограметрия и картография“, 4 към „Геодезия и геоинформатика“, 2 към „Приложна геодезия“, 2 към „Земеустройство и аграрно развитие“. Председател на държавната изпитна комисия е […]

Прочетете още

Contact Us